Om klubben

Svenska Klubben Lausanne-Genève grundades år 1962 i syfte att verka för sammanhållningen mellan svenskar bosatta runt Genèvesjön samt för bevarandet av intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben har idag över 500 medlemmar i alla åldrar jämnt fördelat mellan Lausanne och Genève. Varje månad arrangeras olika aktiviteter (t.ex. mingel, filmkväll, kräftskiva och jullunch). Programmet hittar du här.

Bienvenu! Le club Suèdois de Lausanne-Genève a été fondé en 1962 pour but de promouvoir les contacts entre les Suèdois habitant autour du Lac Léman, ainsi que de maintenir l’intérêt pour la Suède et les traditions suèdoises. Le club est totalement apolitique. Nous offrons une grande variéte d’activités: soirées sociales, soirées de cinéma, la journée nationale, la fête de l’ècrevisse et le déjeuner de noël.

Styrelsen:

Maila gärna oss i styrelsen, länk till epost-adress i namnen ovan.

F v: Annasara Raab, Ulla Ringblom, Marie Bergfelt, Camilla Deguemp, Henrik Sporje och Ingrid Riklin

 

Övriga medarbetare:

  • Lars Löfgren, ansvarig för bokföringen
  • Sten Ödman, revisor
  • Alexander Elmér och Anders Olsson, valberedning
  • Anette Bétrisey Zandhoff, golfansvarig