Om klubben

Svenska Klubben Lausanne-Genève grundades år 1962 i syfte att verka för sammanhållningen mellan svenskar bosatta runt Genèvesjön samt för bevarandet av intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben har idag över 500 medlemmar i alla åldrar jämnt fördelat mellan Lausanne och Genève. Varje månad arrangeras olika aktiviteter (t.ex. mingel, filmkväll, kräftskiva och jullunch). Programmet hittar du här.

Bienvenu! Le club Suèdois de Lausanne-Genève a été fondé en 1962 pour but de promouvoir les contacts entre les Suèdois habitant autour du Lac Léman, ainsi que de maintenir l’intérêt pour la Suède et les traditions suèdoises. Le club est totalement apolitique. Nous offrons une grande variéte d’activités: soirées sociales, soirées de cinéma, la journée nationale, la fête de l’ècrevisse et le déjeuner de noël.

Styrelsen:

 • Marie Bergfelt, ordförande
 • Ingrid Riklin, medlemsansvarig
 • Annasara Raab, ansvarig för sociala medier, hemsidan samt e-brev
 • Henrik Sporje
 • Ulla Ringblom
 • Camilla Degeump
 • Mikael Lindström, event manager

Maila en styrelsemedlem med förnamn.efternamn@svenska-klubben.ch.

Övriga medarbetare:

 • Lars Löfgren, ansvarig för bokföringen
 • Mats Weibull, revisor
 • Peter Pihlgren, revisor
 • Alexander Elmér, valkommittéen
 • Annette Bétrise Zandhoff, golfansvarig
 • Eva Tille, ansvarig för bokcirkeln